Vassbrekke kulturbarnehage
 

 
Velkommen til Vassbrekke FUS kulturbarnehage.
Vi er kulturbyen Haugesunds første kulturbarnehage.

Vi tilrettelegger for at barna skal kunne utfolde seg i kreativ lek innenfor drama, forming, musikk og dans.


Vi ligger like bak Amanda storsenter på Raglamyr. Vi har kort avstand til Ørpetveit gård, Vassbrekke vannet, Spanne, Brakahaug og Djupadalen. Vi har faste turdager.

Ønsker dere barnehageplass hos oss er dere velkommen opp på et besøk der dere får sett dere rundt i barnehagen og hilst på oss som jobber her. Minner om søknadsfristen som er 15. februar 2015.
Dere søker barnehage plass her:
https://haugesund.ist-asp.com/haugesundpub  


Vårt mål: Sammen gir vi barndommen verdi - hos oss kommer leken først!


 

Vårt mål er viktig av flere grunner:
 • Hos oss har de voksne et stort ansvar for å gi barna muligheter for å oppleve et lekende magfold i barnehagen. De er lekens beskytter og veileder
 • Gjennom lek utvikles språk, sosial kompetanse, kroppsbeherskelse og kreativitet
 • Å ha venner skaper en trygg base som gir selvtillitt, som videre gir grunnlag for å prøve ut nye sosial uttrykk og ferdigheter. Gjennom leken får barna venner
 • Leken er grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom, og i leken har barna høyere kompetanse og engasjement
 • I leken blir barna et hode høyere enn seg selv
 • Leken ER det viktigste i barnehagen

Barnehagens kulturbegivenheter:

 • Høstfest for barna
 • Markering av FN dagen
 • Lanternefest med barn, søsken og foreldre
 • Luciafeiring med barn, foreldre og besteforeldre
 • Julevandring i kirken
 • Karneval for barna
 • Vi markerer barnehagedagen i mars måned
 • Påskefrokost med søsken og foresatte
 • Påskebudskapet blir formiddlet i barnehagen av kateket
 • 17.mai feiring for barna
 • Førskolegruppen drar til Kongeparken på avsluttningstur
 • Sommerfest/avsluttning for barn, søsken, foresatte og besteforeldre


Dersom det er noe dere lurer på, ta gjerne kontakt med oss i barnehagen!

Daglig Leder: Ingrid Marie Miljeteig Friestad, tlf: 52 70 01 20/ 99 30 83 89
mail: dl.vassbrekke@bhg.no

Logg på administrasjonssidene