Vassbrekke kulturbarnehage
 

 
Hos oss i Vassbrekke FUS kulturbarnehage skal 88 barn i alderen 0 – 6 år tilbringe dagen sammen med et personale som satser på toleranse, trygghet, humor og glede.  Barnehagen åpnet dørene 29. oktober 2007 i midlertidige lokaler i Leitevein. Mandag 16.mars 2009 var vi endelig klar til å åpne dørene til vår flotte barnehage. Å den er vi alle virkelig stolte av :)
Vi er kulturbyen Haugesunds første "kulturbarnehage", og det er vi stolt av!  Vi vil utforme den nye barnehagens omgivelser og innhold i tråd med en slik satsing.
Vi vil tilrettelegge for at barna skal kunne utfolde seg i kreativ lek innenfor drama, musikk, forming, musikk og dans. Barnehage året  2013/ 2015, skal vi ha LEK og VENNSKAP som satsingsområde.


 
Leken er det viktigste i barnehagen!
I leken blir barnet et hode høyere enn seg selv!
Leken må skje på barnas premisser!
 
Vår målsetting: "Sammen gir vi barndommen verdi - hos oss kommer leken først"
 

Leken er viktig av flere grunner:

·         Lek gir glede

·         Lek kan være problemløser

·         Lek fremmer intellektuell utvikling

·         Lek fremmer språklig utvikling

·         Lek fremmer fysisk og motorisk utvikling

·         Lek virker inn på emosjonell utvikling

·         Lek styrker identiteten

·         Lek styrker selvfølelsen

Grunnlaget for VENNSKAP blant barn legges i leken. Lek er barns viktigste uttrykksform og vi har valgt å ha fokus på lek som grunnlag for VENNSKAP. Lek og vennskap kan gi barn sosiale erfaringer som ingen andre relasjoner kan gi da det foregår i samhandling med jevnaldrene. Vennskap blant barn kan dannes på andre arenaer enn ved lek. For eksempel under måltidet, i samlingsstund, ute på tur, mens en står og vasker hendene på badet eller under voksenstyrte aktiviteter. I barnehagen har de voksne et ansvar for at alle barn får mulighet til å være sammen med andre og utvikle vennskapsrelasjoner.

 

En ring av gull

En riktig stor

Med plass til alle hender

Der ingen er størst

Der ingen er først

Der ingen er sist

Der ingen er minst

Vi holder fast

Så ringen ei brast

Fordi den er smidd av

Venner !
Vi kommer til å legge ut dokumentasjon på hva vi gjør angående satsningsområdet vårt og selvfølgelig andre ting på Nyheter, så anbefaler dere å titte innom der :-)

Dersom det er noe dere lurer på, ta gjerne kontakt med oss i barnehagen!

Daglig Leder: Ingrid Marie Miljeteig Friestad, tlf: 52 70 01 20/ 99 30 83 89
mail: dl.vassbrekke@bhg.no

Logg på administrasjonssidene